Objavljena knjiga o Derventi

29.12.2016.

U izdanju Javne ustanove „Turističkaorganizacija opštine Derventa“, krajem decembra 2016. godine, objavljena je knjiga „Derventa-geografska, istorijska i turizmološkaproučavanja“, autora ŽeljkaAsentića iz Dervente.

Knjiga ima za cilj da šira javnost bude upoznata sa osnovnim geografskim, istorijskim i turizmološkim odlikama opštine Derventa, te da posluži kao informator strancima koji posjećuju Derventu. Štampana je u koloru, na 160 strana A4 formata, dvojezično - srpski i engleski. Štampanje knjige materijalno su pomogli Javna ustanova „Turistička organizacija opštine derventa“, Ministarstvonauke i tehnologije RS, Opština Derventa i Narodna biblioteka „Branko Radičević“.

Top news