Vučjak

Vučjak je brdovita oblast sjeverne Bosne, odnosno posavskog pobrđa. Smještena je između rijeka Save na sjeveru, Bosne na istoku i Ukrine i Ivanskog polja na zapadu, te rječice Veličanke na jugu. Vučjak se nalazi u opštini Derventa, Brod, Modriča, Doboj, Vukosavlje i Odžak. Najviši vrhovi planine su Maksimskog (368 m), Lipa (351 m) i Savića brdo (295 m).

Planina je građena od flišnih stijena. Planina je prekrivena šumama bukve, hrasta i graba. Područje je poznato po Pop-Jovičinoj buni iz 1834. godine i po operaciji Koridor života iz 1992. godine.

Vučjak je pogodna za razvoj lovnog, izletničkog i rekreativnog turizma. Kroz Vučjak je potrebno urediti šetališta, vidikovce i izletišta. Neophodna je saradnja sa Turističkim organizacijama i udruženjima građana iz Broda, Doboja i Modriče na zajedničkim projektima uređenja Vučjaka za prihvat turista.