Brošura -"Derventa-prirodna i kulturna dobra"

12.03.2021.


"Turistička organizacija" izradila je brošuru – „Derventa - prirodna i kulturna dobra“ u kojoj se nalazi najveći broj prirodnih i kulturnih dobara na području opštine Derventa sa fotografijama u boji i opisom, kao i najvećim brojem spomenika kulture koji su pod posebnom zaštitom i na listama Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Top news