Postavljena "turistička signalizacija" na području opštine Derventa-III faza

28.11.2018.


Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“, realizovala  je projekat „Postavljanje  turističke signalizacije – III faza“ za koji su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 5.000 KM od Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Znakovi turističke signalizacije su postavljeni na šest lokacija u gradu i sedam lokacija van grada na putnim pravcima prema Kalenderovcima i Osinji, a usmjeravaju prema značajnim vjerskim objektima, izletištima i smještajnim kapacitetima. Zainteresovani turistički subjekti (moteli), koji su prethodno predviđeni Glavnim projektom turističke signalizacije na području opštine Derventa su izdvojili dio finansijskih sredstava za nabavku 4 znaka turističke signalizacije. Postavljeno je 17 znakova standardnih dimenzija 1600 x 300 mm na 13 lokacija, kao i velika Turističko-informativna tabla sa detaljnim prikazom mape grada dimenzija 2000 x 1500 mm, koja je postavljena na Trgu Pravoslavlja u okviru pješačke zone, kod zgrade Pošte u Derventi. Mapa je dizajnirana na osnovu preciznih geodetskih podloga na kojoj su detaljno prikazane sve ulice u gradu, kao i svi važniji objekti u Derventi.

Izvođač radova je preduzeće „Metalprom NB“ d.o.o. iz Dervente sa kojim je sklopljen  ugovor za nabavku, izradu i postavljanje stubova sa nosačima, kao i znakova turističke signalizacije za područje opštine Dervente, koji su predviđeni Glavnim projektom turističke signalizacije opštine Derventa. Znakove je izradilo preduzeće „PRO-VIA“ iz Bijeljine po EU standardima. Do sad je na području opštine Derventa, na ukupno pedeset lokacija postavljeno 135 znakova, 2 table turističke signalizacije dimenzija 1600 x 1500 mm i jedna Turističko-informativna tabla sa detaljnim prikazom mape grada dimenzija 2000 x 1500 mm.

 

 

 

 

 

 

Najnovije vijesti