Održana Konferencija pod nazivom ''Integrisani turistički proizvod Republike Srpske i aktuelno zakonodavstvo u turizmu Republike Srpske''

25.12.2017.


Savjetnik ministra trgovine i turizma Aleksandar Đurić otvorio je 22.12.2017. godine u Banjaluci Konferenciju pod nazivom ''Integrisani turistički proizvod Republike Srpske i aktuelno zakonodavstvo u turizmu Republike Srpske'', koja je održana u cilju sagledavanja stanja u pogledu postojećih turističkih proizvoda Republike Srpske na lokalnom nivou, a koji bi se mogli povezati u integrisan turistički proizvod Srpske.

               Đurić je na Konferenciji, koju je organizovalo Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa Turističkom organizacijom Republike Srpske, rekao da će resorno Ministarstvo raditi na uklanjanju limitirajućih faktora da bi se turizam nesmetano odvijao u narednim sezonama.

               ''Novim zakonskim rješenjima učinili smo ogroman iskorak u funkcionisanju turističke privrede, a postoje institucije koje moraju dati detaljnije analize koje će olakšati poslovanje u turizmu'', rekao je savjetnik ministra Đurić.

               Učešće u Konferenciji uzeli su predstavnici turističkih organizacija gradova i opština iz Republike Srpske, koji su održali prezentacije turističkih proizvoda na nivoima lokalnih zajednica, a čija izlaganja i diskusije su poslužile za izvođenje konstruktivnih zaključaka o tome u kojem pravcu bi se trebale provoditi naredne aktivnosti.

               Budući da do sada nije posebno posvećivana pažnja temi integrisanog turističkog proizvoda u Republici Srpskoj, Konferencija je pružila kompletniji uvid u turističke kapacitete i turističku ponudu lokalnih zajednica koji bi se mogli povezati u jedinstven turistički proizvod Republike Srpske.

Preuzeto sa stranice Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske

 

 

 

 

Najnovije vijesti