Where to eat and drinkTradicionalna hrana

Tradicionalna hrana

Osnova ishrane u prošlosti bio je hljeb. Beskvasni hljeb naziva se pogača, hljeb od kukuruznog brašna „kuruza“, a hljeb kupljen u pekari ili trgovini, odnosno „kupovni“ hljeb naziva se somun.